Diagnostyka
stomatologiczna

Lekarz po uprzednim wywiadzie lekarskim i wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta przeprowadza szczegółowe badanie wewnątrzustne z wykorzystaniem radiowizjografii i zdjęć pantomograficznych niezbędnych do dokładnej oceny stanu zębów. W razie konieczności wykonujemy badanie tomografii komputerowej zęba i badania szczegółowe: badanie krwi, hist-pat, USG i odpowiednie konsultacje z lekarzami innych specjalizacji.