Stomatologia
zachowawcza

Zajmuje się leczeniem ubytków tkanek zęba pochodzenia próchnicowego i niepróchnicowego.

Próchnica nazywana jest chorobą cywilizacyjną, ponieważ dotyczy ona znacznej części naszego społeczeństwa. Aby rozpoznać próchnicę, należy przeprowadzić dokładny wywiad, badanie dotykiem przez zgłębnik oraz badania dodatkowe. W celu leczenia próchnicy stosuje się różne metody leczenia w zależności od stopnia jej rozwoju.