Pobierz i wypełnij przed wizytą

Karta pacjenta
Prawa Pacjenta
Klauzula RODO
Zgoda na usunięcie zęba
Zgoda na zabieg higienizacyjny
Zgoda na leczenie zachowawcze
Zgoda na leczenie endodontyczne
Zgoda na leczenie chirurgiczne

Zalecenia po zabiegach

Zalecenia po usunięciu zęba
Zalecenia po higienizacji
Zalecenia po leczeniu zachowawczym
Zalecenia po leczeniu chirurgicznym
Zalecenia po zabiegu endodontyczym

Laser FOTONA

Instrukcja przed zabiegiem
Pielęgnacja po zabiegu